TÉMATA SYMPOZIA

 • Roztroušená skleróza
 • Neuromyelitis optica Devic
 • Likvorová diagnostika neuroimunologických onemocnění
 • Sesterská sekce

PROGRAM

22. 9. 2011 odpoledne

 • zahájení sjezdu – prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • dvě slavnostní přednášky zahraničních řečníků

23. 9. 2011

 • Roztroušená skleróza
 • Neuromyelitis optica Devic
 • Likvorová diagnostika neuroimunologických onemocnění
 • Sesterská sekce

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
22. – 23. září 2011

Místo konání:

 • Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci – Konvikt
  Univerzitní 3–5

Jednací jazyk:

český, slovenský, anglický

Registrace účastníků:

22. 9. 2011  

14.00–18.00 hodin

23. 9. 2011

8.00–11.00 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Délka 15 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou diskety, CD, DVD, flash disk (formát MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

ABSTRAKTA

Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah 2 500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny, včetně anglické verze.

Termín dodání abstraktu: 31. 5. 2011
Text pošlete elektronicky na adresu: jan.mares(at)upol.cz

Informace o přijetí přednášky bude prezentujícímu autorovi zaslána do 15. 8. 2011.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti naleznete online na tomto webu nebo v písemné formě v rozesílaných materiálech. Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.
Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky prodloužen do 31. 8. 2011!

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.

Potvrzení registrace, tj. informace o přijetí přihlášky k účasti, zašleme do 15. 8. 2011.

AKREDITACE

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

POPLATKY

Registrační poplatek
(včetně 20 % DPH)

platba do 31. 5. 2011
(bankovním převodem)

platba od 1. 6. 2011
(hotově u registrace)

RP lékaře

700,–

900,–

RP sestry a radiologického pracovníka

300,–

500,–

Aktivní účastník do 35 let

zdarma

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Způsob platby

Převodem:
Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 31. 5. 2011:

Název účtu:

  

Univerzita Palackého v Olomouci

Číslo účtu:

19-1096330227/0100, variabilní symbol 99902117
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN: CZ 0901000 000191096 33 0227            BIC: KOMBCZPPxxx

Hotově u registrace:
Po 1. 6. 2011 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést a DIČ.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení e-mailem, poštou nebo faxem, s uvedením za koho je částka hrazena.

SPOLEČENSKÉ AKCE

22. 9. 2011 v 19 hodin, společenské setkání účastníků.

Zájem o účast na společenském setkání vyznačte v přihlášce.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 22.–23. 9. 2011 (1 noc) v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc, tel. 585 422 200, e-mail: recepce(at)hotelflora.cz, www.hotelflora.cz.

V hotelu si účastníci ubytování objednávají sami. Při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka Neuroimunologického sympozia (jinak hotel může sdělit, že je obsazen).

Rezervace pro účastníky sympozia je maximálně do 15. srpna 2011, poté hotel nevyčerpanou rezervovanou kapacitu ruší.
Další možnosti ubytování v Olomouci naleznete na rubu přihlášky.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 31. 5. 2011, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín dodání abstraktů

  

31. 5. 2011

Termín zaslání přihlášky k účasti prodloužen!

31. 8. 2011

Termín zaplacení poplatků převodem

31. 5. 2011

Potvrzení o přijetí přednášky

15. 8. 2011

Potvrzení registrace

15. 8. 2011

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FNOL
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.: 605 783 877
E-mail: maresja(at)email.cz

Registrace účastníků:

Ludmila Vašková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 054, 739 329 962
Fax: 585 222 802
E-mail: ludmila.vaskova(at)upol.cz

Registrace firem:

ing. Jitka Holišová
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 053, 723 462 332
Fax: 585 222 802
E-mail: jitka.holisova(at)upol.cz