Lékařská fakulta UP v Olomouci
ve spolupráci
s Neuroimunologickou sekcí ČNS ČLS JEP

pořádají

 

7. OLOMOUCKÉ
NEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUM
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

 

Olomouc
22. – 23. září 2011