Program

Programme in English
Časový harmonogram

22. září 2011

AUDITORIUM: Roztroušená skleróza I

Předsedající: Štourač P., Doležil D.

16:00

Zahájení sympozia
Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

16:15

The Clinical Benefits of Laquinimod; Data from the Phase II & thePhase III ALLEGRO Study
Gold R. (Bochum, Německo)
Podpořeno grantem společnosti Teva

17:00

Fingolimod - from mechanism of action to clinical practice
Sørensen P. S. (Kodaň, Dánsko)
Podpořeno grantem společnosti Novartis

18:00

Topické sympozium Biogen Idec
Význam časné diagnostiky a terapie v životní perspektivě pacientů s roztroušenou sklerózou

Mareš J. (Olomouc, CZ)
Naše zkušenosti s imunomodulační a eskalační léčbou RS, výsledky vyšetření protilátek proti JC viru v MS centru Pardubice
Novotná A., Mareš M., Ehler E. (Pardubice, CZ)
Testování anti-JCV protilátek: nové východisko pro stratifikaci terapie natalizumabem ve vztahu k výskytu progresivní multifokální leukoencefalopatie
Doležil D. (Praha, CZ)
Nová farmakoterapie pro zlepšení chůze a mobility u pacientů s roztroušenou sklerózou
Štourač P. (Brno, CZ)

19:30

Uvítací recepce - nádvoří konviktu - Uměleckého centra Univerzity Palackého

 


23. září 2011

AUDITORIUM: Sesterská sekce

Předsedající: Bučková I., Kalandrová L.

8:30

Cerebrální venózní trombóza jako komplikace léčby intravenózními kortikoidy
Bučková I. (Brno, CZ)

8:45

Neuromyelitis optica Devic - diagnostika a terapie
Nucová T., Elgnerová E., Řeháková P. (Olomouc, CZ)

9:00

Devicova choroba - kazuistiky
Kalandrová L., Košťálková M., Řeháková P. (Olomouc, CZ)

9:15

Akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida
Gottwaldová L., Plachetková K., Šefčíková L., Miklová R., Řeháková P. Olomouc, CZ)

9:30

Kinezioterapie u imobilních pacientů s roztroušenou sklerózou
Coufalová R., Spisar L. (Olomouc, CZ)

9:45

Multioborová spolupráce při léčbě roztroušené sklerózy
Vilnerová Z., Juřenová H. (Olomouc, CZ)

10:00

přestávka


AUDITORIUM: Roztroušená skleróza II

Předsedající: Dufek M., Mareš M.

10:30

Přehled klinických hodnocení DMD v indikaci CIS
Přikrylová Vranová H., Mareš J. (Olomouc, CZ)

10:45

Vitamin D status u pacientů s roztroušenou sklerózou
Dufek M. (Brno, CZ)

11:00

Atypická manifestace neuromyelitis optica Devic: kazuistika
Doláková J., Mareš J., Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

11:15

Kortikální změny reflektující léčbu spasticity dolní končetiny botulotoxinem u roztroušené sklerózy: pilotní studie
Klosová J., Hluštík P., Hok P., Sládková V., Mareš J., Otruba P., Herzig R., Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

11:30

Test Hanojské věže: posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy
Obereignerů R., Obereignerů K., Divéky T., Mareš J., Šmídová M., Reiterová E., Dobešová-Cakirpaloglu S., Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

11:45

přestávka


AUDITORIUM: Likvorová diagnostika neuroimunologických onemocnění

Předsedající: Koudelková M., Zeman D.

12:00

Současné možnosti likvorové diagnostiky
Koudelková M., Sobek O., Adam P., Kelbich P. (Praha, CZ)

12:30

Destrukční markery
Hajduková L., Adam P., Sobek O., Koudelková M., Kasík J. (Praha, CZ)

12:45

Detekce intrathekální syntézy specifických protilátek - analytické a klinické aspekty
Zeman D., Hradílek P., Píža R., Woznicová I., Zapletalová O., Švagera Z., Tenglerová M. (Ostrava, CZ)

13:00

oběd